Visiting Dhammadharini Vihara in Santa Rosa

april282014Meeting our bhikkhuni sisters for New Moon Recitation, with Ayya Suvijjana, Ayya Sobhana and Ayya Tathaaloka (not in picture).

New Archives