December 4: Daylong in Gent, Belgium

Gent

Returning to the Web of Life – Knowing where we belong

Daylong with Ayya Santacitta

Meditation on the elements brings us back to the reality of inter-being with our planet and its myriad life forms. Putting on the corrective lens of the Dharma, we find our way to openness, curiosity and discernment –
getting to the root of attitudes and beliefs that keep us from
seeing clearly the way things truly are.

Who is Ayya Santacitta?
Ayya Santacitta was born in Austria and did her graduate studies in Cultural Anthropology, focusing on dance, theatre and ritual. She also worked in avant-garde dance theatre as a performer and costume designer. In 1988 she met Ajahn Buddhadasa in southern Thailand, who sparked her interest in Buddhist monastic life. She trained as a nun in England and Asia from 1993 until 2009, primarily in the lineage of Ajahn Chah, and has practiced meditation for over 30 years. Since 2002, she has also received teachings in the lineage of Dilgo Khyentse Rinpoche.
Ayya Santacitta co-founded Aloka Vihara Forest Monastery in 2009 and received Bhikkhuni Ordination in 2011. She is committed to Gaia as a living being and particularly interested in bringing wisdom traditions to the environmental movement.

Where and when?
December 4, 2021
9:30 am to 5:00 pm
Blaisantkerk – Blaisantzaal
www.blaisantkerk.be
Blaisantvest 37
9000 Gent

Dana-principle:
Please bring a vegetarian dish to share for the midday-meal.
The teachings are freely offered: please place donations for the teacher in the Dana box at the end of the event or transfer via PayPal.

Practicalities:
Chairs are sufficiently available in the room, those who like to meditate on a cushion or bench should bring their own. In that case, also provide a mat to put under your cushion or bench. Teachings and guided meditations will be in English.

Safety rules concerning Corona:
We work according to the rules that will be in force on December 4. We carefully monitor the situation concerning corona beforehand. If we have to cancel the day because of corona, this will be announced on the website and the participants will be informed by mail. If possible, we will provide an online alternative.

Are you going to participate?
This is only possible after prior registration with Kristel at: <alokadharma.gent@gmail.com>.
The number of participants is limited (maximum 50) and participation is determined by date of registration. After registration your participation will be confirmed within a week. You can only participate for the full day.

Terugkeren naar het Levensweb –
Weten waar we thuishoren

Meditatiedag met Ayya Santacitta

Tijdens deze dag ervaren we via korte introducties en begeleide meditaties hoe we, in onlosmakelijke samenhang met alles en iedereen, verbonden zijn. Meditatie op de elementen (aarde, water, vuur, lucht) brengt ons in contact met de realiteit van inter-zijn. We kunnen ons onmogelijk los zien van alles wat is en leeft op deze planeet. We zijn er immers zelf deel van. Door dit open en nieuwsgierig kijken door de lens van de Dharma, verandert ons perspectief. Het voert naar het helder ervaren en zien van de dingen zoals ze werkelijk zijn.

Wie is Ayya Santacitta?
Ayya Santacitta Bhikkhuni komt uit Oostenrijk en studeerde etnologie met focus op dans, theater en ritueel in Wenen. Tegelijkertijd was zij ook actief in het avant-garde danstheater als performer en kostuumontwerpster. Een ontmoeting met Ajahn Buddhadasa in 1988 in Zuid-Thailand wekte haar belangstelling voor het kloosterleven. In 1993 begon ze haar training in Engeland en Azië, vooral in de traditie van Ajahn Chah. Sinds 2002 ontvangt zij ook onderricht vanuit de traditie van Dilgo Khyentse Rinpoche. Ayya Santacitta is medeoprichtster van Aloka Vihara Forest Monastery in Californië en werd in 2011 tot bhikkhuni gewijd. Zij zet zich in voor onze planeet als levend wezen.

Wil je graag deelnemen?
Voel je welkom, ook zonder voorafgaande ervaring met meditatie.

Wanneer en waar?
4 December 2021
9u30 tot 17u
Blaisantkerk – Blaisantzaal
www.blaisantkerk.be
Blaisantvest 37
9000 Gent

Dana-principe:
De volledige dag wordt georganiseerd volgens het Dana-principe. Dit betekent dat we jou als deelnemer vragen zelf te bepalen wat je voor deze dag wil /kan bijdragen om te voorzien in de kosten en de maaltijd. Dit past in het thema van de dag: we zijn als mensen onderling met elkaar verbonden en dragen zorg voor elkaar. Als deelnemers dragen we ook mee zorg voor de leraar die het onderricht vrijwillig geeft en wiens levensonderhoud stoelt op Dana. Aan het einde van de dag staat daarom een Dana doos ter beschikking : je kan een gift doen voor de leraar en ook Dana geven als tegemoetkoming in de kosten voor de organisatie van de dag. Giften zijn ook mogelijk via Paypal: klik op transfer via PayPal.

Het Dana-principe voor de middagmaaltijd gaat als volgt: breng een eenvoudig koud op te dienen vegetarisch gerecht voor één persoon mee. Deze gerechten worden gedeeld als middagmaaltijd. Koude en warme drank is doorheen de dag vanuit de organisatie voorzien.

Praktische zaken:
Stoelen zijn in de ruimte voldoende voorhanden, wie graag mediteert op een kussen of bankje brengt dit best zelf mee. Zorg in dat geval ook voor een matje om onder je kussen of bankje te plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften inzake corona:
We werken volgens de regels die op 4 december van kracht zullen zijn. We volgen de situatie inzake corona voorafgaandelijk zorgvuldig op. Mochten we de dag moeten afgelasten omwille van corona, wordt dit aangekondigd via de website en wordt wie ingeschreven is, verwittigd via mail. We trachten desgevallend te voorzien in een online-alternatief.

Ga je meedoen?
Dit kan enkel na voorafgaande registratie bij Kristel via: <alokadharma.gent@gmail.com>.
Het aantal deelnemers is beperkt (maximaal 50) en deelname wordt bepaald volgens datum van aanmelding. Na registratie wordt jouw deelname binnen de week bevestigd. Je kan enkel voor de volledige dag deelnemen. Ayya Santacitta spreekt Engels: we kunnen voorzien in individuele vertaling zo nodig.

 

 

New Archives