bhikkhunisonalmsrounddhammananda

Ayya Santacitta with two bhikkhunis from Wat Songdhammakalyani, Nakhon Pathom, Thailand, Feb 2013

Ayya Santacitta with two bhikkhunis from Wat Songdhammakalyani, Nakhon Pathom, Thailand, Feb 2013